Форми тактильної плитки із АБС пластику

Сортування:

форми тактильної бетонної плитки для сліпих

Тактильна плитка - це тактильний покажчик для сліпих людей, призначений для вказівки напрямку руху чи перешкод

Типи тактильних малюнків плитки, їх призначення.

Існує три основні малюнки тактильної плитки – смуги, діагональні смуги, рифи або конуси. Тактильна плитка із прямою смугою застосовується для позначення напрямку шляху для сліпих людей. Така плитка укладається у вигляді доріжки, початок і кінець доріжки має позначатися попереджувальними про зміну характеру маршруту покажчиками, наприклад – плитка з конусами. Відчувши зміни тактильного малюнка зі смуги на конус, незряча людина уповільнить пересування, приготувавшись до переходу проїжджої частини або щаблів. Тактильна плитка з діагональною смугою служить сигналом про зміну напрямку руху і зазвичай укладається як сполучна ланка між плиткою з прямою смугою на поворотах

формы тактильной плитки для слепых

Тактильная плитка - это тактильный указатель для слепых людей, предназначенный для указания направления движения или наличия препятствий

Типы тактильных рисунков плитки, их назначение.

Существует три основных рисунка тактильной плитки – полоса, диагональная полоса, рифы или конусы. Тактильная плитка с прямой полосой применяется для обозначения направления пути для слепых людей. Такая плитка укладывается в виде дорожки, начало и конец дорожки должно обозначаться предупреждающими об изменении характера маршрута указателями, к примеру – плиткой с конусами. Ощутив изменения тактильного рисунка с полосы на конус, незрячий человек замедлит передвижение, приготовившись к переходу проезжей части или ступеней. Тактильная плитка с диагональной полосой служит сигналом об изменении направления движения и, обычно, укладывается как связующее звено между плиткой с прямой полосой на поворотах